100% Wifi

  De Stad Brussel maakte bekend dat op de grote markt en later nog op andere pleinen gratis wifi wordt aangeboden. Ik vind de demarche van Stad Brussel goed : goed voor de gebruikers en goed voor de imago van Brussel. Pittig detail, de stad zal hier gebruik maken...

Equal Pay Day Belgium

De loonkloof op maandbasis tussen vrouwen en mannen bedraagt vandaag gemiddeld 21%. (percentage brutomaandloon, in de privésector, deeltijds werk inbegrepen). Tegenover 1999 (28%) is de loonkloof met 7 procentpunt afgenomen. Aan dit tempo zullen we nog 37 jaar actie...