Energy & Environment

Vous aussi vous méritez de vivre dans une Capitale verte

La politique énergétique de ces 10 dernières années n’a profité qu’à un petit nombre. La plupart des Bruxellois restent sur le carreau. Or l’espace urbain a un énorme potentiel pour trouver des nouvelles solutions à d’anciens problèmes : nous sommes nombreux, nous sommes créatifs et, ensemble, nous sommes plus forts.

De ecopolitiek van de afgelopen tien jaar zorgde enkel voor vooruitgang voor een klein publiek. De meesten onder ons blijven in de kou. Het leven in de stad is duur. Maar de stedelijke ruimte heeft ook veel potentieel om oplossingen te vinden : we zijn met veel, we zijn creatief en samen staan we sterker.

Een eerlijk en innovatief energie- en milieubeleid

Het beleid van Evelyne Huytebroeck onder de loep

In de aanloop naar de verkiezingen licht tv Brussel het beleid door van de Brusselse ministers en staatssecretarissen. Wat hebben ze gerealiseerd? En hoe kijkt de oppositie tegen hun verwezenlijkingen aan ?

Latest articles from my blog