Le Bon, la Loi et le Truand ..

Ce matin à 6h, en l’absence totale des autorités communales qui l’avaient commandité, de tout service social ou d’assistance aux personnes sans abri, quelques 80 personnes composées majoritairement d’enfants ont été sorties du squat qu’ils occupaient dans un des bâtiments du Foyer ixellois situé rue Vandeuren à Ixelles. Dans le calme et la quasi indifférence générale. Ces bâtiments sont en attente de rénovation depuis septembre 2011 aussi, face à l’absence totale de gestion des autorités qui ne font plus le moindre effort d’entretien digne de ce nom, un immigré argentin avait organisé cette opération de squat afin d’héberger des familles dans le besoin et surtout des enfants, certains d’entre eux scolarisés. Il faut dire que les relations avec le voisinage étaient plus que tendues depuis quelques mois déjà. Si certains voisins apportaient de la nourriture aux familles ainsi hébergées, d’autres manifestaient clairement leur colère car rien n’a été fait par les autorités pour organiser la cohabitation. Outre leur inquiétude de devoir supporter, en plus de leur loyer, les factures d’eau et d’électricité de ces nouveaux occupants (lors d’un hébergement temporaire d’Afghans dans ces lieux, la commune avait fermé tous les compteurs et des déviations ont donc dû être organisées ..), les locataires étaient menacés par d’autres squatteurs nettement moins scrupuleux (vols, agressions, bagarres à répétition, musique toute la nuit, saleté, …) et la commune n’était pas à leurs côtés pour les rassurer. Si cette expulsion est légitime, la réalité est bien plus complexe que cela. Les locataires actuels vont se voir soulagés d’une cohabitation difficile et peut être retrouver le calme et la sérénité. Mais ces bâtiments resteront majoritairement inoccupés et...

Respect voor Jobs

sp.a-voorzitter Bruno Tobback heeft in een bomvolle Vooruit zijn 1 mei-toespraak gehouden. Dat deze 1 mei anders is dan anders is duidelijk, want over iets meer dan drie weken staan we voor een fundamentele keuze: sociale welvaart of sociale afbraak. “Wij willen tegemoet komen aan de vraag van miljoenen mensen in dit land om angst en wantrouwen achter ons te laten. Om opnieuw te vooruit te kijken en te bouwen aan een samenleving die hoop biedt op welvaart, respect voor wie daaraan bijdraagt en zekerheid dat iedereen er ook beter van wordt.” Bruno Tobback opende zijn toespraak met het belang van samenvallende verkiezingen en hoe cruciaal ze wel zijn. Een nieuw rondje staatshervorming is voor sp.a uitgesloten. “In 2010 en 2011 is definitief aangetoond dat staatshervormingen geen antwoord zijn op de zorgen van de bevolking in dit land” zei Bruno Tobback. “En politiek is voor ons niet het voeden van angst en het vergroten van tegenstellingen, maar op het bieden van antwoorden op die zorgen. Met een aanpak die vertrekt vanuit respect voor die noden en respect voor de mogelijkheden van ieder van ons.” In eerste plaats is dat onderwijs en het belang van een eerste brede graad. “Aan al die ouders en al die jongeren zeg ik heel duidelijk: we zullen in Vlaanderen onderwijs en opleidingen aanbieden die niet alleen de allersterksten, maar iedereen faire kansen biedt om iets te betekenen in onze samenleving. Dat heeft niks te maken met het afschaffen van het ASO of de Latijnse”. Uiteraard betekent dat ook investeren in jobs. Om ze te creëren, maar ook om te maken dat ze blijven lonen. “Daarom herhaal ik het nog eens,...

Equal Pay Day Belgium

De loonkloof op maandbasis tussen vrouwen en mannen bedraagt vandaag gemiddeld 21%. (percentage brutomaandloon, in de privésector, deeltijds werk inbegrepen). Tegenover 1999 (28%) is de loonkloof met 7 procentpunt afgenomen. Aan dit tempo zullen we nog 37 jaar actie moeten voeren om volledige loongelijkheid tussen vrouw en man te krijgen. Ter vergelijking: de loonkloof op uurbasis daarentegen (percentage bruto uurloon, in de privésector, enkel voltijds werk) is op tien jaar tijd meer dan gehalveerd, van gemiddeld 15% naar 7%. Het kan dus, de loonkloof verkleinen. Op dinsdag 18 maart gebeurt de tiende editie van Equal Pay Day. Equal Pay Day is de dag tot wanneer vrouwen moeten werken om hetzelfde loon te krijgen als mannen verdienden tijdens het voorbije jaar. In alle provincies en in Brussel hebben die dag regionale acties plaats. Een opvallend campagneteam stelt een Equal Pay Day parcours op. Zij richten Injustice gates op om de onrechtvaardigheid van de loonkloof v/m tastbaar te maken : mannen mogen de fast lane nemen, vrouwen moeten maar een omweg maken. “U vindt het schandalig dat kale, rosse, dikke of zwarte mensen minder verdienen. Waarom vindt u dit niet voor vrouwen …?”...