Respect voor Jobs

sp.a-voorzitter Bruno Tobback heeft in een bomvolle Vooruit zijn 1 mei-toespraak gehouden. Dat deze 1 mei anders is dan anders is duidelijk, want over iets meer dan drie weken staan we voor een fundamentele keuze: sociale welvaart of sociale afbraak. “Wij willen...

Equal Pay Day Belgium

De loonkloof op maandbasis tussen vrouwen en mannen bedraagt vandaag gemiddeld 21%. (percentage brutomaandloon, in de privésector, deeltijds werk inbegrepen). Tegenover 1999 (28%) is de loonkloof met 7 procentpunt afgenomen. Aan dit tempo zullen we nog 37 jaar actie...