Duurzaamheid moet eerst Sociaal zijn

In 2009 beloofde energieminister Huytebroeck (Ecolo) de invoering van een progressief energietarief. Hierdoor zou de energieprijs socialer en duurzamer worden. Wie meer verbruikt, betaalt een hogere eenheidsprijs. Wie minder verbruikt, wordt beloond. Vandaag werd duidelijk dat het progressieve tarief er deze legislatuur niet komt. Sophie Brouhon: “Een schandaal als je weet dat 30% van de Brusselse gezinnen in armoede leeft, vaak een laag verbruik hebben, maar te veel betalen voor hun energie.” Ik heb in het parlement op elke begroting en op ordonnanties in 2011 en 2012 amendementen ingediend om nu al snel werk te maken van een duurzaam en sociaal tarief. “Een progressief tarief kan vandaag alleen door een eerste schijf gratis basisenergie te voorzien. Elk gezin krijgt 100kWh elektriciteit gratis, plus 100kWh per gezinslid. Voor een gezin van 4 komt dat neer op het jaarverbruik van een koelkast. Zuinige verbruikers betalen zo netto minder, grote verbruikers betalen meer. Dat is duurzaam én sociaal.” Na 4 jaar wachten wordt in het Brussels parlement vandaag eindelijk een ordonnantie besproken die een progressief tarief wil invoeren vanaf 2018. Er worden wel uitzonderingen voorzien, maar het blijft bij de bestrijding van symptomen : “Pak het probleem aan bij de bron.” De Brusselse regering heeft namelijk geen oor naar gratis energie en wilde het debat niet voeren. Nochtans bestaat het al voor de waterfactuur. Nochtans bestaat het al sinds 2004 in Vlaanderen. Nochtans is ook onze fiscaliteit progressief door een eerste vrijgestelde schijf. “De regering weigert gratis energie in te voeren. Ze denkt in dogma’s waardoor er geen oplossing komt op korte...

Sp.a wil Gratis Basisenergie

Vanaf vandaag betaalt de Brusselaar, net als de Vlaamse en de Waalse gezinnen, 6% in plaats van 21% BTW op de elektriciteitsfactuur. Hiervoor zorgde vice-premier Johan Vande Lanotte (sp.a). Energie is een basisbehoefte en geen luxeproduct. Het is ook een fabel dat een hogere BTW tot een lager verbruik zou leiden. “Middenklassegezinnen kunnen verbruik aanpassen via investeringen in isolatie. Huurders en de 30% Brusselse gezinnen in armoede kunnen dat nog...

Sneler en strenger maatreglen tegen fijnstof

Op woensdag 19 maart werd bekendgemaakt dat de voorspelling van de pollutiepiek op 13 en 14 maart foutief was. Op twee meetplaatsen is twee dagen op rij een concentratie fijn stof  van meer dan 100 microgram fijn stof per kubieke meter gemeten. En dus had fase twee van het smogalarm in werking moeten treden. Maar door een foute voorspelling is dat dus niet gebeurd. Lees het aantwoord van de...

Pollution de l’air et bonne gouvernance

On respire mal à Bruxelles et la cause en est une trop forte concentration de poussières dans l’air. Mais qu’en est-il de cette pollution de l’air aux particules fines ? Comme lors des derniers pics de pollution, les particules fines en suspension dans l’air ont pour origines le trafic routier (en particulier les particules en provenance de la combustion du diesel), la transformation d’énergie par l’industrie et aussi l’agriculture avec l’utilisation d’engrais. Ces derniers jours, plusieurs records de chaleur ont été approchés ou dépassés. Et c’est précisément la chaleur du jour et l’absence des vents qui expliquent cette recrudescence des poussées de pollution. En situation normale, la température se rafraîchit avec l’altitude.  Mais, actuellement, le sol refroidit fortement pendant la nuit tandis que l’atmosphère se réchauffe rapidement avec le soleil. Les polluants, notamment émis le matin par le trafic routier, se trouvent piégés sous un effet de couvercle d’air chaud. Ils ne peuvent plus s’élever et être évacués. En conséquence, une mesure de limitation de vitesse devrait être appliquée. A Paris, la mairie a rendu gratuit le stationnement résidentiel pour toute la durée de l’épisode de pollution, ainsi que l’utilisation des services Vélib’ et Autolib’ à partir de jeudi. Impact sanitaire de la pollution quotidienne « Les pics de pollution peuvent déclencher des crises d’asthme, des irritations de la gorge ou des yeux, ou avoir des répercussions plus graves. Mais 95 % de l’impact sanitaire de la pollution de l’air sont provoqués par la pollution de tous les jours, prévient Sylvia Medina, coordinatrice du programme de surveillance Air et santé de l’Institut de veille sanitaire (InVS). Or ce risque est sous-estimé car il n’est pas directement visible. » Pourtant, la liste des maux est longue...