Respect voor Jobs

sp.a-voorzitter Bruno Tobback heeft in een bomvolle Vooruit zijn 1 mei-toespraak gehouden. Dat deze 1 mei anders is dan anders is duidelijk, want over iets meer dan drie weken staan we voor een fundamentele keuze: sociale welvaart of sociale afbraak. “Wij willen tegemoet komen aan de vraag van miljoenen mensen in dit land om angst en wantrouwen achter ons te laten. Om opnieuw te vooruit te kijken en te bouwen aan een samenleving die hoop biedt op welvaart, respect voor wie daaraan bijdraagt en zekerheid dat iedereen er ook beter van wordt.” Bruno Tobback opende zijn toespraak met het belang van samenvallende verkiezingen en hoe cruciaal ze wel zijn. Een nieuw rondje staatshervorming is voor sp.a uitgesloten. “In 2010 en 2011 is definitief aangetoond dat staatshervormingen geen antwoord zijn op de zorgen van de bevolking in dit land” zei Bruno Tobback. “En politiek is voor ons niet het voeden van angst en het vergroten van tegenstellingen, maar op het bieden van antwoorden op die zorgen. Met een aanpak die vertrekt vanuit respect voor die noden en respect voor de mogelijkheden van ieder van ons.” In eerste plaats is dat onderwijs en het belang van een eerste brede graad. “Aan al die ouders en al die jongeren zeg ik heel duidelijk: we zullen in Vlaanderen onderwijs en opleidingen aanbieden die niet alleen de allersterksten, maar iedereen faire kansen biedt om iets te betekenen in onze samenleving. Dat heeft niks te maken met het afschaffen van het ASO of de Latijnse”. Uiteraard betekent dat ook investeren in jobs. Om ze te creëren, maar ook om te maken dat ze blijven lonen. “Daarom herhaal ik het nog eens,...

100% Wifi

  De Stad Brussel maakte bekend dat op de grote markt en later nog op andere pleinen gratis wifi wordt aangeboden. Ik vind de demarche van Stad Brussel goed : goed voor de gebruikers en goed voor de imago van Brussel. Pittig detail, de stad zal hier gebruik maken van een eigen netwerk in plaats van de gewestelijke informaticadienst die dergelijke dienst al aanbiedt in sommige hogescholen en overheidsgebouwen te gebruiken. Goed voor Brussel maar het Gewest moet het maar doen : na de imagoschade rond de trage invoering van 4G toont het gewest zich niet in staat wifi aan te bieden aan haar burgers en bezoekers. Brussel moet een digitale stad van de toekomst worden. In heel Brussel moet je gratis via wifi kunnen surfen. Niet alleen op de Grote markt en daarom moet het gewest daar het voortouw in nemen. Voor wifi liggen de technische mogelijkheden trouwens voor het rapen: het metronetwerk en de NMBS-stations, de talloze lokale en regionale overheidsgebouwen en niet in het minst ook de terminals van de villostations die voorzien zijn om wifi-zenders te herbergen. Als het van ons afhangt, surfen we morgen dag en nacht gratis op alle pleinen, in alle parken en op het openbaar vervoer. sp.a wil ook dat de administratieve diensten het digitale tijdperk ingaan: één portaalsite, in drie talen, waar alle informatie op een vlotte manier beschikbaar zijn voor de burgers. Gedaan met files aan het loket maar ook gedaan met het raadplegen van dertien verschillende websites om een administratief dossier in orde te brengen. Gratis wifi is één van de 20 things to do van de 100% Brussels-campagne van sp.a...

Situation critique au Katanga

La presse n’en fait guère écho mais le peu qui transpire des articles consacrés au Congo donne à penser que la situation se dégrade sérieusement au Katanga. En effet, si je me fie à ce qu’il m’a été donné de lire il y a quelques jours à peine, il apparaît que l’instabilité se déporterait du Nord-Kivu sur la province minière du Katanga. Selon le bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU, le nombre de réfugiés qui arrivent dans cette province augmenterait de manière alarmante. Ainsi, l’ONU estime que le nombre de déplacés à l’intérieur de la province minière serait passé de 50.000 à 500.000 entre décembre 2011 et avril 2014. Pas une semaine ne se passerait, toujours selon ces mêmes sources, sans une attaque de groupes Maï-Maï. Quand on apprend que, contrairement à d’autres provinces de l’est du Congo, il n’y a pas de camps pour ces personnes déplacées au Katanga, on peut imaginer dans quel état critique doivent se trouver ces populations déracinées. Les chiffres relatifs à la situation sanitaire sont plus que terrifiants. La province est en proie à une épidémie de choléra, avec 15.000 cas l’an dernier et 3.500 depuis le début de cette année, et cela malgré une campagne d’immunisation menée en mars sur 7 millions d’enfants. Pour ce qui concerne la malaria, les chiffres sont aussi douloureux. Depuis le début de l’année, pas moins de 463.000 cas ont été constatés. Les perspectives ne sont pas des plus heureuses pour les experts de l’ONU. En effet, ils redoutent que le nombre de déplacés internes dans le Katanga atteindra le million de  personnes d’ici la fin de l’année. Le seul espoir qu’ils ont est que, comme cela s’est fait pour le...

Merci aux Bruxellois en difficulté

Très curieux papier que celui publié ce vendredi 18 avril en première page du journal « L’Echo » sous le titre « La jolie leçon budgétaire de la Région bruxelloise ». Partageant la bonne nouvelle que constitue le fait que la Belgique a terminé l’exercice 2013 avec un déficit conforme à ses obligations de 9,9 milliards d’€, soit 2,4% du PIB, Christophe De Caevel souligne à juste titre que ce bon résultat ne se traduit pas au niveau individuel de chacune des composantes de l’Etat. Si, avec un déficit de 2,4%, le Fédéral reste bien dans le cadre du programme de stabilité, les quatre autres grandes entités concernées par l’épure européenne ont connu des résultats bien différents. Nous trouvons d’un côté, celui des résultats en boni : la Flandre (boni de 234 millions) et la Région de Bruxelles-Capitale qui fait son entrée dans le club (138 millions, soit 269 millions de différence par rapport au déficit autorisé). De l’autre, celui des résultats en négatif : la Wallonie et la Communauté française (-421 millions d’€, soit 83 millions en-dessous de la prévision budgétaire). Ces résultats appellent 2 commentaires Ces chiffres montrent de manière éclatante que c’est, proportionnellement à son petit volume budgétaire,  la Région de Bruxelles-Capitale qui joue aujourd’hui le rôle de bouclier et de cache-déficit de la Région wallonne et de la Communauté, La différence relevée dans le compte de la Région de Bruxelles-Capitale entre le résultat final et le déficit autorisé par le programme de stabilité européen représente un « effort » de 269 millions (ou 8,4%) ! Elle est à ce point énorme qu’elle aurait mérité pour le moins une « dose d’étonnement » de la part d’un journaliste...

Duurzaamheid moet eerst Sociaal zijn

In 2009 beloofde energieminister Huytebroeck (Ecolo) de invoering van een progressief energietarief. Hierdoor zou de energieprijs socialer en duurzamer worden. Wie meer verbruikt, betaalt een hogere eenheidsprijs. Wie minder verbruikt, wordt beloond. Vandaag werd duidelijk dat het progressieve tarief er deze legislatuur niet komt. Sophie Brouhon: “Een schandaal als je weet dat 30% van de Brusselse gezinnen in armoede leeft, vaak een laag verbruik hebben, maar te veel betalen voor hun energie.” Ik heb in het parlement op elke begroting en op ordonnanties in 2011 en 2012 amendementen ingediend om nu al snel werk te maken van een duurzaam en sociaal tarief. “Een progressief tarief kan vandaag alleen door een eerste schijf gratis basisenergie te voorzien. Elk gezin krijgt 100kWh elektriciteit gratis, plus 100kWh per gezinslid. Voor een gezin van 4 komt dat neer op het jaarverbruik van een koelkast. Zuinige verbruikers betalen zo netto minder, grote verbruikers betalen meer. Dat is duurzaam én sociaal.” Na 4 jaar wachten wordt in het Brussels parlement vandaag eindelijk een ordonnantie besproken die een progressief tarief wil invoeren vanaf 2018. Er worden wel uitzonderingen voorzien, maar het blijft bij de bestrijding van symptomen : “Pak het probleem aan bij de bron.” De Brusselse regering heeft namelijk geen oor naar gratis energie en wilde het debat niet voeren. Nochtans bestaat het al voor de waterfactuur. Nochtans bestaat het al sinds 2004 in Vlaanderen. Nochtans is ook onze fiscaliteit progressief door een eerste vrijgestelde schijf. “De regering weigert gratis energie in te voeren. Ze denkt in dogma’s waardoor er geen oplossing komt op korte...

Sp.a wil Gratis Basisenergie

Vanaf vandaag betaalt de Brusselaar, net als de Vlaamse en de Waalse gezinnen, 6% in plaats van 21% BTW op de elektriciteitsfactuur. Hiervoor zorgde vice-premier Johan Vande Lanotte (sp.a). Energie is een basisbehoefte en geen luxeproduct. Het is ook een fabel dat een hogere BTW tot een lager verbruik zou leiden. “Middenklassegezinnen kunnen verbruik aanpassen via investeringen in isolatie. Huurders en de 30% Brusselse gezinnen in armoede kunnen dat nog...