Doe eindelijk iets tegen luchtvervuiling – Brusselnieuws

Oppositiepartij SP.A vindt dat de Brusselse regering niets structureels onderneemt tegen het fijn stof in Brussel. De partij stelt onder meer voor om Villo en het openbaar vervoer gratis te maken bij smog. De MIVB moet stoppen met dieselbussen kopen.

Donderdag en vrijdag is de eerste fase van het smogalarm van kracht. De Brusselse SP.A-parlementsleden Sophie Brouhon en en Jef Van Damme grijpen de piek aan om het beleid inzake luchtkwaliteit te torpederen.

“De noodmaatregelen zijn te zwak en de beloofde structurele maatregelen worden niet uitgevoerd”, laten ze weten. “De aangekondigde lage emissiezones zijn afgevoerd, er worden nog altijd dieselbussen aangekocht, de verkeersbelasting werd niet hervormd, iets dat in Vlaanderen wel gebeurde.”

De oppositieleden wijzen erop dat het uitgerekend twee groene excellenties – Evelyne Huytebroeck (Ecolo) en Bruno De Lille (Groen) zijn die bevoegd zijn voor het beleid inzake luchtkwaliteit.

SP.A stelt vijf maatregelen voor die de luchtkwaliteit moeten verbeteren. Naast een hervorming van de verkeersbelasting die de aankoop van dieselwagens ontmoedigt, hoort daar ook een sneller inwerkingtreden van het smogalarm bij. Bij pieken moet Villo en het openbaar vervoer ook meteen gratis worden (nu is dat voor de MIVB pas bij fase 2, red.). De partij hekelt ook dat de MIVB dieselbussen blijft kopen en herhaalt haar pleidooi om alle invalswegen in eenrichting te plaatsen, vergezeld van een bus- en trambanen.

Enkele weken geleden bevestigde een nieuw kaartenmodel voor de luchtkwaliteit nog dat Brussel het slechtst scoort in België op luchtkwaliteit.